[Wikiro-l] nelamuriri...

just_ me d3m3ntik at yahoo.com
Sun Apr 29 17:32:57 UTC 2007


Bunã ziua! Sunt utilizatorul cu numele Camelia. În primul rând, vreau sã vã cer scuze pentru greºelile pe care le-am fãcut în Wikipedia (aº cere scuze personal lui Cezarika1 dacã aº ºti cum). Am ºi eu câteva întrebãri:
  
 1. De ce nu pot sã mã înscriu în Wikipedia - Wikipedist sau sa postez la Autointerviu? Pe unde ar trebui sã intru ca sã ma înscriu acolo?
  
 2. Cum pot sã modific informaþiile scrise într-un ciot la crearea lui? Sau mai bine zis, pot face aceste modificãri? Pentru cã am adãugat niºte informaþii asemãnãtoare la pagina Dan Brown în limba românã, dar dezvoltate mai bine ºi luate separat, iar ceea ce fusese scris la crearea ciotului nu am reuºit sã ºterg, pentru a rãmâne o singurã informaþie, clarã. (Dacã nu înþelegeþi ce vreau sã spun ºi dacã aveþi un pic de timp, vã rog sã intraþi pentru a vedea despre ce este vorba).
  
 3. Cum pot crea un subiect nou? Cum pun bazele unui ciot? Am citit în secþiunea de ajutor de pe site, dar nu m-a lãmurit mare lucru...eu sunt mai grea de cap, pricep mai greu, dar îmi place munca bine fãcutã. 
  
 Vã mulþumesc pentru timpul acordat ºi vã doresc o nouã sãptãmânã mai bunã decât cea care a trecut. La revedere!

    
---------------------------------
Ahhh...imagining that irresistible "new car" smell?
 Check outnew cars at Yahoo! Autos.


More information about the Wikiro-l mailing list