[Translators-l] (không có chủ đề)

anhdaozzz at yahoo.com anhdaozzz at yahoo.com
Sat Sep 20 06:26:02 UTC 2014


Được gửi từ máy tính bảng Samsung
━━━━━━phần kế tiếp━━━━━━
Một tập tin HTML đính kèm đã bị lau...
Địa chỉ URL: <https://lists.wikimedia.org/pipermail/translators-l/attachments/20140920/28989e07/attachment.html>


More information about the Translators-l mailing list